Navigatie overslaan
Post | Organisatieverhalen | 3 min lezen

“Bedrijfsvrijwilligers zijn soms gechoqueerd”

Het Koffiehuis aan de Haarlemmerstraat is een veilige haven voor dakloze of ongedocumenteerde bezoekers. De stichting is een sociale onderneming die grotendeels door en voor deelnemers wordt gerund. Samen met de nodige vrijwilligers. Er wordt samen gezorgd voor schone kleding, koffie, lunch en de veeg- en groenploegen maken de omgeving schoon en kleurrijk. Op sommige dagen komen er ook groepjes collega’s een dagje mee-vrijwilligen. “Er is sprake van een intense wederzijdse interesse tussen daklozen en de vrijwilligers,” vertelt Roel Piera, de directeur van het Koffiehuis.


Werknemers van bedrijven kunnen via Business Involved, een platform van o.a. Vrijwilligers Centrale Amsterdam, op zoek naar passend vrijwilligerswerk bij vele maatschappelijke organisaties in Amsterdam. “Bij ons Koffiehuis kunnen bedrijfsvrijwilligers dus bijvoorbeeld meehelpen om de lunch te verzorgen voor ca. 30 dakloze gasten of het versterken van de veeg- of groenploegen. Voor hen is het vaak een kennismaking met een totaal andere wereld. De wereld van mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en onverzekerd zijn. Dat is voor veel vrijwilligers schokkend.”


De rare buitenwereld

“Ik vergelijk ons Koffiehuis wel eens met dat kleine Gallische dorpje van Asterix en Obelix. De buitenwereld is voor ons soms heel raar net zoals Asterix en Obelix het hadden over ‘rare jongens, die Romeinen’. Hier is het ook zo dat de samenwerking en de economie binnenshuis wél functioneert. En daarbuiten voor hen heel gebrekkig of niet. Van de dertig daklozen bij ons, heeft circa de helft geen dak boven het hoofd en de andere helft kan (gedeeltelijk) wel iets regelen via noodopvang of vrienden, een bootje of zoiets. Via ons zijn er elders negen slaapplekken beschikbaar. Als het vriest kunnen de mensen gelukkig gebruik maken van de opvang onder de Winterkoude Regeling van de gemeente. Niemand zou op straat dood hoeven te gaan.” Roel schiet hier even vol. “Dat is helaas de afgelopen tien jaar niet bij iedereen gelukt.”


Uit alle hoeken van de wereld

“Tijdens de eerste financiële crisis kwamen er veel jongeren uit Zuid-Europa. Later kwamen er veel mensen uit Noord-Afrika en ook wel uit Eritrea. Momenteel komen er veel mensen uit Midden- en Oost-Europa. Wij krijgen geen subsidie voor daklozenopvang maar de gemeente betaalt ons wel voor het straat- en groenonderhoud. Ik voel me heel trots als ik denk aan welke groenvoorzieningen in de stad allemaal ontworpen én onderhouden worden door ons. De deelnemers krijgen altijd een vrijwilligersvergoeding en ontbijt, koffie na twee uur werken en een goede warme lunch na drie uur werken. Tussen 9.00 en 13.00 uur is het hier echt een community of een werkgemeenschap die voor elkaar op komt en trots is op het werk.”


Dat hebben we samen voor elkaar gekregen

“De mensen van bedrijven hebben vaak maar twee dagen per jaar waarin ze vrijwilligerswerk mogen doen van hun werkgever. Dit zijn allerlei bedrijven zoals Booking, Liberty Global, JAM3, Phillips etc. Het is zaak om goede afgebakende klussen te vinden die hen wat oplevert en ons ook. Als de bedrijfsvrijwilligers meehelpen op straat dan beleven ze wat onze deelnemers ook beleven. Andere bedrijfsvrijwilligers koken tegelijkertijd dan de lunch voor dertig mensen. Er is sprake van een intense wederzijdse interesse tussen de daklozen en de vrijwilligers. De sociale zekerheid in Nederland gaat heel ver maar er zijn altijd grenzen. Het Koffiehuis maar ook moskeeën en kerken werken op die grens. De vrijwilligers gaan altijd met veel motivatie en inzet aan de slag. Het leuke van Business Involved is dat je zulke goede afspraken kunt maken over duidelijk afgebakende taken, data, tijden, financiën, doel en inzet. Er is veel waardering voor elkaar en je maakt altijd successen en overwinningen mee. Het gevoel: dat hebben we toch maar mooi samen voor elkaar gekregen!”


Het komt altijd goed

“Soms krijgen we in één keer 15 tot 20 bedrijfsvrijwilligers. Dan bedenken we een mooi groenproject bijvoorbeeld. Zoals het samen in elkaar zetten en beplanten van dertig stalen groenbakken. De inzet van de daklozen is de constante. De incidentele vrijwilligers zijn qua aantal groter maar het is best een uitdaging om al die ad hoc werkzaamheden in goede banen te leiden. Maar bij het Koffiehuis lukt het altijd. Elke dag lukt alles weer.” Roel glimlacht tevreden.


Ook interesse?

Neem contact op met Rachida el Alami om de mogelijkheden te bespreken van medewerkersvrijwilligerswerk met Impact.


Foto’s: Jackie Mulder

Interview: Thecla Groot Koerkamp

CATEGORIEËN

ALLE VERHALEN

VERHALEN

V

Deel blogpost

Powered by Deed‌mob Tools ·