Skip Navigation

Voor bedrijven

Get Involved, meet Amsterdam!

Amsterdam is populair als vestigingsplaats voor grote internationale bedrijven. Dat is logisch want Amsterdam is de mooiste stad ter wereld en biedt volop mogelijkheden voor de bedrijven en hun internationale werknemers. Voor de stad is dit ook fijn, want dat trekt een hoop mensen, middelen, kapitaal en kennis naar onze stad. Maar dan willen we wel graag dat onze stad ook profiteert van deze toestroom. Want net als elke grote stad in de wereld kent Amsterdam ook haar uitdagingen op gebied van armoede, integratie, eenzaamheid, duurzaamheid en kansongelijkheid. Als bedrijf in Amsterdam rekenen we op uw bijdrage aan de stad.

Wat kunnen medewerkers doen?

Graag wijzen we u als nieuw bedrijf (in een gezamenlijk project van de Gemeente Amsterdam, Deedmob en Vrijwilligers Centrale Amsterdam) op uw mogelijkheden – verantwoordelijkheden – om ook iets bij te dragen in de stad. Uw medewerkers kunnen helpen en gaan op die manier optimaal deel uitmaken van de Amsterdamse samenleving. 


Dat kunnen zij op verschillende manieren:

  • Door zich in te zetten als vrijwilliger (eenmalig, flexibel, structureel);
  • Door kennis te delen met maatschappelijke organisaties;
  • Door giften in natura aan organisaties.

Hoe wordt jouw bedrijf Business Involved?

Wat kun je als bedrijf doen?

  • Organiseer een inhouse voorlichting voor medewerkers van uw bedrijf over vrijwilligerswerk in Amsterdam
  • Activeer je medewerkers en zorg dat de website Business Involved en de online vrijwilligerstest bij hen bekend zijn
  • Schakel ons in voor advies op maat bij uw MVO beleid
  • Biedt ruimte voor het organiseren van een regelmatig spreekuur voor uw werknemers om de mogelijkheden te bespreken. 
  • Creëer de mogelijkheid om ook deels in werktijd Vrijwilligerswerk of mvo gerelateerde werkzaamheden te verrichten. 
  • Als u iets vervangt, denk aan de maatschappelijke organisaties in de stad, wellicht kunnen zij uw spullen goed gebruiken?
  • Bedenken we samen een mooie kerst-, eindejaars- of andere actie (bijv. met Burendag, Cleanupdag of andere themadat) waarbij uw medewerkers zich inzetten voor een van de maatschappelijke organisaties in de stad? 


Wij zullen erop toezien dat er mooie matches gemaakt worden en dat de matches ook daadwerkelijk worden opgevolgd. Neem vooral contact met ons op via onderstaande knop.