Skip Navigation
Post | februari 2024 | Bedrijfsverhalen | 2 min lezen

Liberty Global: Een voorbeeld voor Inspirerend Bedrijfsvrijwilligerswerk

barbecue

Liberty Global, een toonaangevende telecommunicatieorganisatie met vestigingen op Schiphol Rijk, in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, gaat voorop in bedrijfsvrijwilligerswerk. Bij Liberty Global krijgt elke medewerker 24 uur per jaar betaald verlof om vrijwilligerswerk te doen. De drijvende kracht achter dit initiatief is Amadiora Emechete, Community Impact Manager. Haar rol omvat het faciliteren van vrijwilligerswerk voor medewerkers en het opbouwen van duurzame relaties met verschillende sociale organisaties in Amsterdam en omgeving. Zij zet zich in om de vele verzoeken van teams en individuen die projecten willen uitvoeren te coördineren.


Business Involved


Amadiora zoekt via businessinvolved.amsterdam naar hulpvragen van sociale organisaties die passen bij de Environmental, Social & Governance- en Corporate Social Responsibility strategie van Liberty Global. Hierbij gaat het met name om digitalisering, digitale inclusie, toekomstige beroepsbevolking, educatie, milieu en het bevorderen van een gelijke samenleving. Het vrijwilligerswerk moet aansluiten bij de passies van de medewerkers, want het is essentieel dat zij voldoening en plezier halen uit hun vrijwillige inzet.


Duurzame Relaties


Business Involved heeft al geleid tot duurzame samenwerkingen, waaronder met Girls Forward, een organisatie die zich inzet voor zelfredzaamheid en talentontwikkeling van meiden. Een Tech Day, georganiseerd in samenwerking met Girls Forward, gaf meiden inzicht in werken in de Tech-sector. Deze dag heeft een grote invloed op de perceptie van meiden die nog hun beroepskeuze moeten maken wat er mogelijk is voor ze. 16% van de Nederlandse beroepsbevolking in Tech is vrouw. “We kunnen niet vroeg genoeg beginnen om daar verandering in te brengen", aldus Amadiora.


Ook werkt Liberty Global samen met organisaties als Cybersoek, en Koffiehuis Amsterdam, waar regelmatig vrijwilligerswerk wordt verricht, zoals koken voor daklozen.


Liberty Global heeft met NAHst een duurzame relatie opgebouwd, waarbij activiteiten worden georganiseerd voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Voorbeelden hiervan zijn een buurtlunch, een barbecue en een Winter Fair. De positieve ervaringen van zowel de stichting als de vrijwilligers benadrukken de waarde van deze samenwerking.


Impact creëren


Voor Amadiora begint het creëren van impact met het mogelijk maken van collega's die betrokken willen zijn bij de gemeenschap, om zinvolle vrijwilligersmogelijkheden te vinden. Ze zorgt voor een soepele ervaring aan zowel de gemeenschaps- als werknemerszijde, met goed uitgelegde regels en instructies, een briefing over wat te verwachten, en de verstrekking van een budget om kosten te dekken indien nodig.


Wanneer haar werd gevraagd wat haar advies zou zijn voor bedrijven die overwegen aan bedrijfsvrijwilligerswerk te doen, benadrukte ze het belang van het overwegen van machtsdynamieken. Ze benadrukte dat sociale organisaties zich soms verplicht voelen om tegemoet te komen aan de ideeën van grote bedrijven vanwege hun behoefte aan financiële en materiële steun. Als gevolg daarvan kunnen ze hulp accepteren die misschien niet direct noodzakelijk is. Daarom is het cruciaal dat bedrijven in gesprek gaan met sociale organisaties om echt hun behoeften te begrijpen en gezamenlijk duurzame relaties op te bouwen die beide partijen ten goede komen.


Bewustwording en Teambuilding


Voor Liberty Global is bedrijfsvrijwilligerswerk niet alleen belangrijk, maar ook de juiste keuze om te maken. Het biedt medewerkers perspectief op maatschappelijke ontwikkelingen en creëert bewustzijn. Tevens draagt het bij aan teambuilding. Liberty Global voelt zich verantwoordelijk om waar nodig een helpende hand te bieden en draagt op deze manier bij aan een betere samenleving.


Is jullie bedrijf ook klaar om bedrijfsvrijwilligerswerk te gaan doen? Neem dan contact op!

Deel blogpost

Powered by Deed‌mob Tools ·