Skip Navigation
Skip Sidebar
Sister Schools

Sister Schools

Non-profit

Over ons

Voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die hun leerlingen kennis over wereldburgerschap willen bijbrengen, biedt de non-profit Sister Schools een tweejarig digitaal educatief ...

KwaliteitsonderwijsGendergelijkheidOngelijkheid verminderen
Deel
Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek & Ontwikkeling

Structureel werk · Flexibele uren
1018 GA, Amsterdam, North Holland, Netherlands
KwaliteitsonderwijsGendergelijkheidOngelijkheid verminderen
Hulpvraag Delen
Sister Schools
#59666
Scan me of ga naar nl.businessinvolved.amsterdam/o/Sister-Schools/hulpvragen/Onderzoek--Ontwikkeling/59666 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Met een team van gepassioneerde innovators gebruiken we onderwijstechnologie om positieve verandering te stimuleren en gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs te geven.

Uitgebreide omschrijving

MoMo Education by Sister Schools Foundation biedt scholen een tweejarig digitaal educatief uitwisselingsprogramma voor leerlingen in de leeftijdsgroepen 10-12, 13-15 en 16-18 jaar tussen scholen aan weerszijden van de welvaartsbalans.

Door informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen tussen leerlingen met een verschillende sociaaleconomische en culturele achtergrond, krijgen leerlingen een breder perspectief op de werkelijkheid en meer grip op hun omgeving. De zusterrelatie tussen de scholen wordt gefaciliteerd via het Digital Educational Exchange Platform (DEEP). Voorafgaand aan elk lesblok zijn er uitwisselingsmomenten met de docenten met 3 lesblokken van 6 weken per jaar.


Kernproduct MoMo Onderwijs; een internationaal educatief uitwisselingsprogramma gericht op interculturele samenwerking tussen leerlingen met een verschillende sociaal-economische en culturele achtergrond, voor duurzame ontwikkeling.


Missie: MoMo benadrukt het gemeenschappelijk belang van gelijke kansen in het onderwijs. Vanuit haar inzet voor dit belang streeft MoMo ernaar een stuwende en vernieuwende kracht te zijn die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de leeromgeving van leerlingen. Daartoe zet de stichting digitale onderwijsuitwisselings- en ontwikkelingsprojecten op. Het versterken van de onderlinge samenwerking tussen leerlingen en het verbinden van verschillende leefomgevingen zijn de middelen om onze missie te bereiken.


Visie: in een onderling verbonden wereld, waarin mensen en landen van elkaar afhankelijk zijn, geloven wij dat leren samenwerken over culturele en sociaal-economische verschillen heen de sleutel is. Als ethische, kritische en open lerende netwerkorganisatie van scholen bieden we samen met andere stakeholders internationale leermiddelen aan en creëren we nieuwe leerruimtes.


Leerdoelen en -resultaten:

 • Engelse en creatieve communicatieve vaardigheden in de praktijk brengen
 • Het vergroten van digitale geletterdheid en mediageletterdheid
 • Verduidelijking van de democratische cultuur; Vrijheid en Gelijkheid & Macht en Participatie
 • Onderzoek naar identiteit, diversiteit, inclusie, solidariteit en gelijke kansen
 • Duurzaamheid, globalisering en technologisch burgerschap implementeren
 • Opzetten van interculturele samenwerkingen tussen scholen en leerlingen
 • Een leven lang leren via gemeenschapsprojecten (met ouders) en lerarenopleidingenDe kernwaarden van MoMo

 • Positieve verandering omarmen en stimuleren op het gebied van (wereldwijd) burgerschapseducatie en ontwikkelingshulp;
 • Respect voor mensenrechten;
 • Eigenaarschap, Leiderschap en Communicatie;
 • Transparantie


Hoe kom ik er?

Hulpvraag Delen
Amsterdam Hulpvragen > Sister Schools > Onderzoek & Ontwikkeling

Over Sister Schools

Voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die hun leerlingen kennis over wereldburgerschap willen bijbrengen, biedt de non-profit Sister Schools een tweejarig digitaal educatief uitwisselingsprogramma met scholen aan de andere zijde van de welvaartsbalans. In tegenstelling tot conventionele leermethodes biedt de uitwisseling leerlingen enerzijds een zeer interactieve manier om hun communicatievaardigheden in het Engels en hun digitale- en media-vaardigheden te verbeteren en anderzijds een concrete aanpak om op mondiale schaal kansen in het onderwijs te verbeteren.