Skip Navigation

About Business Involved

Business Involved is het platform in Amsterdam voor maatschappelijke organisaties aan de ene kant en bedrijven en hun medewerkers die zich daarvoor belangeloos willen inzetten aan de andere kant. Het is een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, Vrijwilligers Centrale Amsterdam en Deedmob. 


Vrijwilligers Centrale Amsterdam kent het Amsterdamse maatschappelijke veld goed. Haar netwerk bestaat uit ruim 2.000 maatschappelijke organisaties in de sectoren kunst, cultuur, onderwijs, natuur, zorg, welzijn, sport, goede doelen en evenementen. Zij weet wat er speelt bij de maatschappelijke organisaties en wat ze nodig hebben. Zo kan VCA mooie verbindingen leggen met het bedrijfsleven. 


Bedrijven kunnen kennismaken met vrijwilligerswerk via het door Deedmob gebouwde platform. Op dit platform kunnen ze zelf hun weg vinden naar passend vrijwilligerswerk.

Bedrijven helpen

Om bedrijven te helpen bekender te worden met de vele mogelijkheden die het vrijwilligerswerk te bieden heeft geven we ook informatie en voorlichting over de uitgebreide mogelijkheden:


1. Individuele werknemers bieden wij Engelstalige oriëntatiebijeenkomsten aan waar de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk in Amsterdam worden belicht en wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden, talenten en interesses. 

2. Presentaties aan Managementteams en MVO managers. We kunnen dit aanbod verzorgen voor één bedrijf of in een setting met verschillende bedrijven. In deze sessie gaan we in op wat kan je allemaal doen als bedrijf, wat past bij jouw bedrijf(visie) en hoe dit te vinden op het platform. Op het moment dat we in gesprek zijn met bedrijven geven we direct aan wat de range aan mogelijkheden is die past bij hun bedrijfsvisie en verwachtingen. 


Vervolgens gaan we op zoek naar de organisatie die past bij de wensen en behoefte van het bedrijf. Als dit nog niet op het platform staat, zetten wij ons netwerk in en zullen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er een passende organisatie wordt gevonden. 

Nuttige downloads